ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Kontakt
İLETİŞİM
ROSA-BUD - KONTAKT
 

ROSA-BUD - KONTAKT

Siedziba główna:

ul. Gazowa 5/7
26-600 Radom

Sekretariat

Pytania ogólne prosimy kierować na adres:
rosabud@rosabud.pl

lub kontaktować się pod numerem:

tel. fax.: 48 383 51 50
tel. fax.: 48 383 51 51
tel. fax.: 48 384 63 00
tel. fax.: 48 384 88 13

 

Działy:

Dział księgowości:
ksiegowosc@rosabud.pl

Dział kadr:
kadry@rosabud.pl

Dział reklamy i marketingu:
marketing@rosabud.pl

Kontakt dla inwestorów: formularz kontaktowy

ROSA-BUD S.A.

ul. Gazowa 5/7
26-600 Radom

 

 

NIP: 948-255-65-09
REGON: 142309138

 

KRS 0000349593
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy w wysokości

6 100 000 PLN wpłacony w całości

 

 

Konto: PEKAO S.A. w Radomiu
nr konta:
1812405703111001029353069 

konstrukcje stalowe
1183062536