ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Inne obiekty
W zakresie budownictwa użyteczności publicznej jesteśmy w stanie podjąć się budów wszelkich obiektów służąc pomocą i doradztwem w każdej fazie projektu.
Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości
 

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości

2012-12-30

Budowa Warszawskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 - Dobry adres dla Biznesu

Centrum Przedsiębiorczości na ul. Smolnej 6 w Warszawie jest od początku 2013r. technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych z wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Centrum będzie odgrywało kluczową rolę w aktywizacji i integracji środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Działania będą kierowane do ludzi wykazujących inicjatywę i chęć działania na własny rachunek oraz do przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą
Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu
 

Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu

2009-12-30

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu


Zakres prac:    
Adaptacja budynków przy ul. Limanowskiego 95 w Radomiu na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego.


Data zakończenia:   
2009-12-30

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
 

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

2009-11-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Zakres prac: 
Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. 

Data zakończenia: 
2009-11-30 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu
 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu

2009-10-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

Zakres prac: 
Budowa łącznika pomiędzy budynkami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu a budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 

Data zakończenia: 
2009-10-30 

 

Inwestor:  Burmistrz Miasta Mszczonowa 

Zakres prac: 
Odbudowa Ratusza w Mszczonowie. Zakres prac obejmowała prace budowlane, instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz niskoprądowe. 

Data zakończenia: 
2007-07-20

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie
 

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie

2006-04-01

Inwestor:  Urząd Gminy Sochaczew 

Zakres prac: 
Wykonanie budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy Sochaczew. Zakres prac obejmowała stan surowy, wykończeniowy, instalacja wod-kan, instalacje c.o. Instalacje elektryczne. 

Data zakończenia: 
2006-04-01 

Budowa Ośrodka Kultury w Mszczonowie
 

Budowa Ośrodka Kultury w Mszczonowie

2005-11-30

Inwestor:  Burmistrz Miasta Mszczonowa 

Zakres prac: 
Rozbudowa i modernizacja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w zakresie rozbiórki oraz rozbudowa istniejącego budynku w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. Wyposażenie obiektu w zakresie: umeblowania, wyposażenia audiowizualngo sali kinowej, oświetlenia scenicznego, wyposażenia komputerowego studia nagrań. 

Data zakończenia: 
2005-11-30 

Rozbudowa budynku strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach
 

Rozbudowa budynku strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach

2005-04-12

Inwestor:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Zakres prac: 
Rozbudowa budynku strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach. Zakres prac obejmował roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne. 

Data zakończenia: 
2005-04-12 

konstrukcje stalowe
20653007